Standpunten

Open en Transparant

Democratisch bestuur, goed gecontroleerd door gekozen mensen is een waarborg voor integer en eerlijk bestuur. Geen achterkamertjes, wel verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen. Kleinschaligheid is het best gegarendeerd op een bestuurlijk logische Liemerse schaal. De schaal van de uitvoering, het bestuur en de controle moet hetzelfde zijn.

Solidair

Solidariteit houdt de samenleving bijeen. Waar iemand wat pech heeft in zijn leven, is het logisch dat hij/zij geholpen wordt. Groenlinks vindt dat de overheid daar een belangrijke rol in heeft.

Groen en Leefbaar

In een groene gemeente is het gezond en prettig wonen.