Nieuws

Alert op bomenkap

gekapte_eik_rivierweg_juni 2019

GroenLinks blijft alert op het kappen van bomen in de gemeente. De boom op de foto (Rivierweg, hoek Lange Maat) bleek zonder vergunning gekapt te zijn. GroenLinks heeft daar vragen over gesteld en het blijkt een noodkap te zijn geweest tijdens de storm van eind juni. Er wordt in het najaar een nieuwe eik teruggeplant.

Overigens staat uitleg over het bomenbeleid (kapvergunning-beleid) en de bomen-kaart met beschermde bomen inmiddels op de gemeentelijke website ; we hebben er behoorlijk over moeten doorvragen, maar uiteindelijk staat de informatie er. Wij hebben bij dit artikel ook het bomen-beheerplan en de bomen(kap)verordening gevoegd. 

Andere boom-kap-aanvragen: lees verder.

Lees verder

Voorjaarsnota 2019: Onze voorstellen aangenomen.

'Complimenten aan ons allen voor een sluitende begroting', aldus Ben Schulte aan het begin van de algemene beschouwing tijdens de raadsvergadering over de voorjaarsnota 2019. De voorjaarsnota omvat aanpassingen aan de lopende begroting en een concept meerjaren-vooruitzicht voor de begroting van 2020 en volgende. Hierin worden voorgenomen inhoudelijke keuzes aan de raad voorgelegd en geven alle fracties hun ''algemene beschouwing'' af. Bijgevoegd het verhaal van GroenLinks. Conclusie: op het sociaal domein zijn we met zijn allen goed bezig, maar voor groen en het echt luisteren naar inwoners moeten we de vinger aan de pols houden. Al onze aanpassingsvoorstellen zijn aangenomen; daar zijn we tevreden over.

Lees verder

Meer aandacht voor biodiversiteit

biodiversiteit

Bij de behandeling van de voorjaarsnota is onze roep om aandacht voor biodiversiteit gehoord. Onze motie om bij alle plannen in de groene leefomgeving expliciet het effect op biodiversiteit aan te geven kreeg brede steun. Ook de motie van CDA, die we mede indienden, over beter maaibeleid werd unaniem gesteund. Ons aandringen levert dus toch iets op; vorig jaar kreeg onze biodiversiteitsmotie nog geen steun. Gelukkig is er voortschrijdend inzicht en vinden we vooral bij de CDA een medestander.

Maarten Oosterbroek versterkt de fractie

Fractie GL_westervoort_maarten_in plaats van menno

Maarten Oosterbroek is vanaf mei 2019 fractieassistent van onze Westervoortse GroenLinks fractie. Hij volgt Menno Feenstra op, die in verband met persoonlijke omstandigheden minder tijd kan besteden aan het fractiewerk, maar GroenLinks nog steeds met raad en daad bijstaat. Maarten is in de raadsvergadering van 13 mei ook benoemd als plaatsvervangend commissielid van de commissie Ruimte, Bestuur en Financien. Met bloemen werd Maarten welkom geheten. Op de foto hebben we Maarten op de plek van Menno ingevoegd. 

In memoriam Rietje Dellepoort

“Zij heeft de wereld mooier gekleurd.”

Wij zijn verdrietig en verslagen door het trieste bericht dat ons fractielid Rietje Dellepoort op 25 april 2019 is overleden.

Lees verder

Gepubliceerd:Tips tegen kattenoverlast

Van deze kat heb je geen last

Ons initiatief voor tips voor kattenoverlast, zie hieronder, is opgevolgd, zie de tips bij kattenoverlast Westervoort

Overlast van katten is een serieus probleem voor sommige inwoners en GroenLinks luistert daarnaar. De gemeente heeft helaas niet veel dwingende mogelijkheden om daarmee te helpen, maar tips om de overlast te beperken is wel het minste dat de gemeente kan doen. Dat voorstel heeft op 10 december de steun van de raad gekregen. De Gelderlander berichtte er op 12 december over onder de kop "Westervoort bemoeit zich niet met kattenoverlast, maar geeft wel tips".

Pagina's