Nieuws

Zomerfair 24 augustus 2017

Zomerfair 24 aug 2017

GroenLinks was present op de zomerfair van Westervoort (24 augustus 2017) en had goede gesprekken met bezoekers. De groene komkommerstukjes en rode tomaatjes/aarbeien vielen ook in de smaak. Gevraagd naar 'Wat kan er anders?' in Westervoort leverde spontaan nog niet veel antwoorden. Op 9 oktober gaan we dit met leden en sympathisanten nogmaals bespreken als inbreng voor het verkiezingsprogramma. Als je je sympathisant van GroenLinks voelt en mee wilt praten: stuur een mail naar westervoort@groenlinks.nl.

Tevens werd de eerste oproep gedaan om kandidaten te nomineren voor het Groene Lintje van 2017. Wie heeft in 2017 bijzonder bijgedragen voor duurzaam Westervoort? Nominaties met motivatie kunnen ook naar bovenstaand mailadres gestuurd worden, voor 15 november as.

Voorjaarsnota alsnog met GroenLinks-duurzaamheidsvoorstellen

Ben Schulte

In de voorjaarnota, besproken op 10 juli, komen een aantal duurzaamheidsinvesteringen terug waarvoor GroenLinks vorig jaar al had gepleit, zoals het energieloket en een klimaatplan. Het college (b)lijkt toch naar ons te luisteren en gaat eindelijk wat actie zetten op de klimaat-doelstellingen uit het Gelders Energieakkoord. Toch vinden we de acties niet toereikend genoeg en daarom hebben we voorstellen gedaan om een ruimer budget voor duurzaamheidsleningen voor partculieren en een budget voor de uitvoering van het klimaatplan te reserveren. De verruiming van het duurzaamheidslening-budget werd aangenomen. Budget voor uitvoering klimaatplan zal komen zodra het plan vorm gekregen heeft; dat zou al eind 2017 kunnen zijn. Onze druk om meer te doen aan klimaatmaatregelen heeft dus succes.

Lees verder

Niek Dekker nieuwe fractieassistent

Niek Dekker

Op 10 juli is Niek Dekker lid geworden van de fractie van GroenLinks en is door de raad benoemd als plaatsvervangend lid van de commissie Bestuur, Samenleving en Financien (BSF) en van de commissie Ruimte en Veiligheid (R&V).

We zijn blij met deze versterking van onze fractie.

Informatieve website?

website westervoort

In het jaarverslag 2016 van de gemeente Westervoort staat triomfantelijk dat met de inrichting van een Toptakenwebsite het bezoekersaantal flink is toegenomen. De GroenLinks fractie heeft de afgelopen jaren diverse malen opmerkingen gemaakt over de (on)vindbaarheid van informatie op deze website. Daarom vroegen we bij de behandeling van het jaarverslag of er naast het gebruik ook iets bekend is over de tevredenheid van de website. De burgemeester gaf aan dat er direct na de zomervakantie een tevredenheidsonderzoek zou worden gehouden over de gehele digitale dienstverlening. We zijn benieuwd wat daar uitkomt. Wat ons betreft ontbreekt er nog al wat aan en is de website te eenzijdig gericht op mogelijke vragen naar producten en diensten. Beleidsinformatie kunnen we vaak slecht vinden.

Naschrift 10 augustus: Ja de enquete over de digitale dienstverlening is online https://www.westervoort.nl/onderzoek-digitale-dienstverlening-gemeente-westervoort Invullen maar!

Actieve voorlichting Houtrookoverlast

Houtrook

Op initiatief van GroenLinks heeft het college op 15 mei toegezegd actief voorlichting te gaan geven over houtrookoverlast.
Ook in Westervoort is er overlast door onzorgvuldig stoken van hout. Volgens een notitie van de GGD kan de gemeente op dit moment niet veel meer doen dan goede voorlichting geven en de weg wijzen naar buurtbemiddeling. GroenLinks heeft het initiatief genomen om dit bespreekbaar te maken in de raad. Zonder veel discussie is door het college toegezegd om hier actief mee aan de gang te gaan.

Naschrift: Op 5 juli stond op de gemeentepagina informatie over houtkachels en open haarden.
Op 10 juli nog nader gevraagd naar info op de website, waar nog niets te vinden is over houtrookoverlast; dat is toegezegd.

Lees verder

Laat inwoners van Westervoort meeprofiteren van Windmolenpark Koningspleij

visualisatie Koningspleij

GroenLinks wil dat de inwoners van Westervoort moeten kunnen profiteren van de opbrengst van het windmolenpark Koningspleij.
Met het nu voorliggend plan met vier windturbines valt de feitelijke overlast voor Westervoort binnen de wettelijke grenzen. Samen met de fracties van PvdA en SP steunt GroenLinks daarom dit ontwerp en hoopt dat het zo snel mogelijk gerealiseerd wordt.

GroenLinks heeft het initiatief genomen om dit in de raad van Westervoort op 10 april naar voren te brengen en daarna op 21 april als zienswijze bij de gemeente Arnhem in te dienen. Daarmee geeft het een gezond tegenwicht tegen het negatieve geluid vanuit het college van Burgemeester en Wethouders, gesteund door de coalitiepartijen.

Hieronder de essentie van de zienswijze en als bijlage de daadwerkelijk op 21 april ingediende zienswijze.
 

Lees verder

Pagina's