Nieuws

Laat inwoners van Westervoort meeprofiteren van Windmolenpark Koningspleij

visualisatie Koningspleij

GroenLinks wil dat de inwoners van Westervoort moeten kunnen profiteren van de opbrengst van het windmolenpark Koningspleij.
Met het nu voorliggend plan met vier windturbines valt de feitelijke overlast voor Westervoort binnen de wettelijke grenzen. Samen met de fracties van PvdA en SP steunt GroenLinks daarom dit ontwerp en hoopt dat het zo snel mogelijk gerealiseerd wordt.

GroenLinks heeft het initiatief genomen om dit in de raad van Westervoort op 10 april naar voren te brengen en daarna op 21 april als zienswijze bij de gemeente Arnhem in te dienen. Daarmee geeft het een gezond tegenwicht tegen het negatieve geluid vanuit het college van Burgemeester en Wethouders, gesteund door de coalitiepartijen.

Hieronder de essentie van de zienswijze en als bijlage de daadwerkelijk op 21 april ingediende zienswijze.
 

Lees verder

Groene lintjes voor Red Park Steenderens

Peter Haima, Wenny en Hans Hogeweg en Harold Appelo met hun groene lintje.

De redders van Park Steenderens zijn gelauwerd met het groene lintje van GroenLinks. Wenny en Hans Hogeweg, Peter Haima en Harold Appelo kregen vandaag, 11 februari, uit handen van GroenLinks bestuurder en oud-wethouder Ciska Wobma het officiële groene lintje uitgereikt voor hun inzet om de natuur een stem te geven bij de herinrichting van Park Steenderens.

Lees verder

Park Steenderens gered

Plan Park Steenderens december 2016

Actiegroep Red Park Steenderens en de gemeente hebben overeenstemming bereikt over een nieuw plan voor Park Steenderens. In dit plan zijn de bestaande ecologische waarden behouden en wordt ook de veiligheid gewaarborgd. Een groot compliment is op zijn plaats voor de constructieve en vasthoudende wijze waarop het overleg met de gemeente is gevoerd. Een prachtige vorm van burgerparticipatie met een mooi resultaat.

Als GroenLinks zijn we ook blij en trots dat we ons steentje hebben bijgedragen doordat we steeds op de ecologische waarde en goede inbreng van de omwonenden hebben gewezen. De motie, die we schreven en indienden in juli 2016 werd door de actiegroep met 900 sympathisanten ondersteund en is uiteindelijk uitgevoerd.

De laatste Parkkrant laat het nieuwe plan zien, dat duidelijk heel anders is dan het oorspronkelijke plan: slechts 23 grote bomen worden gekapt (in plaats van 43) en 17 in plaats van 25 worden er gekandelaberd. Bovendien wordt het struikgewas slechts uitgedund waar nodig in plaats van grootschalig verwijderd.

De Gelderlander van 22 december doet ook verslag: Actievoerders tegen kaalslag Park Steenderens succesvol

 

Lees verder

Liemers kandidaat Tweede Kamer

Marjoleine Snaas

GroenLinks heeft met Marjoleine Snaas een Liemerse kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen gekozen. Zaterdag 17 december zijn op het congres van GroenLinks de kandidaten aan de leden gepresenteerd. Marjoleine mocht, met haar 39e plaats op de lijst, de felicitaties op het podium in ontvangst nemen.

Lees verder

Begroting 2017-2020: Reken je niet rijk

Ben Schulte

GroenLinks is akkoord gegaan met de begroting 2017-2020 van Westervoort, omdat deze structureel sluitend is. We zijn ook blij dat in het begrotingsplan duidelijk beoogde resultaten en opbrengsten zijn aangegeven op een wijze waar we al lang op aandrongen. Zo toont het begrotingsplan het inhoudelijke doel, waarbij geld het middel is.

Aan de andere kant zijn er wel een aantal onzekerheden, die optimistisch zijn geschat, zoals de transitiekosten van Presikhaaf bedrijven en de te voorziene afschaffing van de precariobelasting. Daarom gaf GroenLinks de waarschuwing mee: Reken je niet rijk.

In de discussie ging het op initiatief van GroenLinks over de tarieven van de afvalstoffenheffing, de Natuur en Milieu-educatie (NME), het zomaar korten op wegenonderhoud en het gebrek aan ambitie op het gebied van hernieuwbare energie.

Ook al werden voorstellen van GroenLinks op deze onderwerpen formeel niet aangenomen, het kan zomaar zijn dat de betreffende wethouders ze wel uitvoeren.

Lees verder

Pagina's