heuvel IJsseldijk vanuit Liandergebouw, april 2015
Voormalige stortplaats IJsseldijk vanuit het Liandergebouw, 2015

Zorgen om groenstrook Stortplaats IJsseldijk

Specialisten in de raad van Westervoort (uit de fracties van CDA en GroenLinks, met name) houden scherp de voortgang van de sanering (monitoring) van de 'Bult' in de gaten.
Vanuit het CDA wordt goed gelet op de onderbouwing van conclusies van monitoring-gegevens van het grondwater, waar iets te opportunistische tot een dalende trend van de concentratie van vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl) werd geconcludeerd.
Vanuit GroenLinks werd het onderzoek aan de groenstrook naast de Rivierweg kritisch bestudeerd. We vonden dat er wel verontreinigingen van PAK's en PCB waren gevonden, maar dat daar ten onrechte geen conclusie over werden getrokken. Bovendien vonden we dat er al te gemakkelijk werd gedaan over het risico bij openstelling, waarbij kinderen in de bodem zouden gaan wroeten. Dat zou toch niet vóórkomen, werd gesuggereerd. Ons inziens is daar een bepaalde manier van inrichting en beheer voor nodig om dat te waarborgen.

Deze punten zijn namens de hele raad aan het college aangeboden middels een reactie op antwoorden van de provincie op een eerdere brief vanuit de gemeente. We houden het dus scherp in de gaten.

Zie als bijlage de brief die het college namens de raad aan de provincie gaat sturen.