visualisatie Koningspleij
visualisatie koningspleij 2017

Laat inwoners van Westervoort meeprofiteren van Windmolenpark Koningspleij

GroenLinks wil dat de inwoners van Westervoort moeten kunnen profiteren van de opbrengst van het windmolenpark Koningspleij.
Met het nu voorliggend plan met vier windturbines valt de feitelijke overlast voor Westervoort binnen de wettelijke grenzen. Samen met de fracties van PvdA en SP steunt GroenLinks daarom dit ontwerp en hoopt dat het zo snel mogelijk gerealiseerd wordt.

GroenLinks heeft het initiatief genomen om dit in de raad van Westervoort op 10 april naar voren te brengen en daarna op 21 april als zienswijze bij de gemeente Arnhem in te dienen. Daarmee geeft het een gezond tegenwicht tegen het negatieve geluid vanuit het college van Burgemeester en Wethouders, gesteund door de coalitiepartijen.

Hieronder de essentie van de zienswijze en als bijlage de daadwerkelijk op 21 april ingediende zienswijze.
 

In een zienswijze (bijgevoegd) aan de gemeente Arnhem hebben de fracties van GroenLinks, PvdA en SP in de gemeenteraad van Westervoort verwoord dat het noodzakelijk is dat fors ingezet wordt op het lokaal produceren van groene elektriciteit, waardoor we zo snel mogelijk onafhankelijk worden van fossiele brandstof, van Gronings en Russisch aardgas en Arabische olie. Ook de windturbines op de Koningspleij zijn daarvoor noodzakelijk.

Het ontwerp zit nu in de inspraakfase en ambtenaren van de gemeente Westervoort hebben dit grondig geanalyseerd. Deze analyse leverde op dat de feitelijke geluidoverlast voor Westervoort binnen de wettelijke normen blijft. Door een slimme stilzetvoorziening blijft ook de overlast van slagschaduw en de schade aan de wulpenpopulatie binnen de wettelijke grens. Wel leverde de analyse diverse punten op die in de vergunning gecorrigeerd zouden moeten worden om te voorkomen dat deze aanleiding zijn voor uitzichtloze bezwaarprocedures.

De beleving van windturbines is subjectief en veel inwoners van Westervoort blijken zich te storen aan de voorgenomen plaatsing en zijn bang voor allerlei vormen van overlast. De initiatiefnemers van het plan wordt aangeraden om de omwonenden te blijven informeren en te betrekken en hen maximaal de gelegenheid te geven om te profiteren van de opbrengst van deze windturbines.

De fracties van GroenLinks, PvdA en SP hopen dat de planning voor realisatie gehaald kan worden en dat daarmee deze windturbines op korte termijn een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een fossielvrije lokale energieproductie.