Voorjaarsnota: goed luisteren

Bij de voorjaarsnota vroeg GroenLinks, bij monde van fractievoorzitter Ben Schulte, deze keer extra aandacht voor luisteren, doorvragen, serieus nemen en gehoord worden, passend bij onze kernwaarde ‘’empathie”. Overigens gekoppeld aan het adagium: Westervoort Groener en Socialer.

 

Ook wijzigingsvoorstellen en amendementen waren hieraan gekoppeld:

  1. GroenLinks bood een steun in de rug aan de initiatiefnemens van het Groenteplein bij de Flierefluiter via een aangenomen motie over de toekomst van dit groenteplein.
  2. GroenLinks hekelde de uitbreiding van parkeerplekken, gehoor gevend aan de stem van niet-autobeziitters. Dit voorstel werd niet overgenomen
  3. GroenLinks riep op tot inzet voor de toename van biodiversiteit (soortenrijkdom) bij ingrepen in de (groene) leefomgeving. De motie werd niet voldoende gesteund, maar de intentie wel: ''Dat doen we sowieso al; daar hebben we deze motie niet voor nodig". 
  4. Voor de fietskruising bij het dorpsplein riep GroenLinks wederom op tot een goede analyse van het probleem, voordat (dure) oplossingen worden uitgewerkt. Al werd de motie niet aangenomen, er werd wel uitgebreid over gepraat, met als resultaat dat er vaart wordt gezet achter reeds afgesproken kleine maatregelen, zoals de 30 km/u zone ter plaatse en waarschuwingen op het fietspad.

zie de bijlage met de volledige inbreng