kaft programma

Verkiezingsprogramma Groener en Socialer

Het verkiezingsprogramma van GroenLinks Westervoort is gereed.

Het motto is Groener en Socialer.

 
Een stukje uit het begin van het programma:

GroenLinks redeneert vanuit het perspectief van onze kinderen en kleinkinderen, die we ook een gezonde en veilige leefomgeving willen bieden. Daarbij is het goed te beseffen dat alles wat rondom Westervoort gebeurt vele malen meer invloed op ons heeft dan wat we in Westervoort zelf beslissen. Daarom gaan we voor een groener, socialer en een meer open gemeentelijk beleid:

* Groener in de zin van zo snel mogelijk klimaatneutraal en de leefomgeving natuurlijk gezond;

* Socialer om vanuit vertrouwen en solidariteit iedereen te ondersteunen volwaardig mee te kunnen doen en een bijdrage te leveren aan de maatschappij;

* Meer open voor de inbreng en behoeften van de rijke veelkleurigheid van onze inwoners, voor wat er buiten ons dorp gebeurt en over wat er in het gemeentehuis besloten wordt.

Vanuit deze visie hebben we de afgelopen jaren onze inbreng gehad, die met waardering is ontvangen in de raad. Vanuit deze visie schetsen we in dit programma de onderwerpen die we met meer ambitie willen aankaarten en die verder gaan dan “alles bij het oude laten”. Zonder de goede zaken uit het verleden weg te gooien moet er veel anders aangepakt worden om Westervoort ook voor onze kinderen en kleinkinderen leefbaar te houden

Zie de bijlage voor het volledige programma.