Ciska Wobma en Ben Schulte

Pleidooi voor Westervoort energieneutraal in 2035: dovemansoren

Het pleidooi van PvdA en GroenLinks voor Westervoort energieneutraal in 2035 stuitte in de raad van 10 december op dovemansoren van alle andere fracties. Wij vinden het voorstel met als ambitiejaar 2050 een vrijbrief om achterover te leunen en af te wachten. Het amendement om ook een tussendoel te stellen voor 2023 (23% energieneutraal) haalde het niet.
Wel steunden alle fracties onze motie, dat bij elk relevant raadsvoorstel het effect op duurzaamheid zo kwantitatief mogelijk aangegeven moet worden.
Het voorstel van PvdA en GroenLinks voor het verlichten van de criteria voor de duurzaamheidslening kon ook niet rekenen op de steun van de andere fracties. Kennelijk heeft het klimaat alleen voor GroenLinks en de PvdA enige prioriteit in deze gemeente. 

Een teleurstellende bespreking tijdens de raad van 10 december: afgezien van PvdA en GroenLinks schaarden alle fracties zich achter het ambitieloze voorstel van het college waarin het meest trage scenario werd geschetst: in 2050 energieneutraal. Zonder argumenten waarom het niet sneller kan wordt de inspanning naar de toekomst doorgeschoven: over 32 jaar hoeft het pas klaar. Wel werd in het rapport, dat onder het raadsvoorstel ligt, duidelijk wat de toekomstige klimaatneutrale energiemix zal moeten zijn. Ruwweg moet besparing (isoleren tot energielabel B) het huidige energiegebruik in Westervoort tot de helft terugbrengen naar een kleine 300 TJ/jaar. Ongeveer 40% hiervan moet via zonnepanelen worden opgebracht, de rest is warmte via warmtepompen en geothermie. 
Ons voorstel (amendement) was om juist nu te koersen op een tussendoel van 23% energieneutraal in 2023 en vooralsnog de volledige energieneutraliteit op 2035 te laten staan. Dat haalde het niet; we konden dus ook niet instemmen met de ''ambitie'' 2050 energieneutraal.

Met de mond werd wel door alle fracties beleden dat voor deze opgave een versnelling van de huidige maatregelen nodig is. Alle fracties steunden daarom wel het GroenLinks initiatief (motie) om bij elk relevant raadsvoorstel het effect op duurzaamheid, zo kwantitatief mogelijk, aan te geven.

Het verlichten van de criteria voor de duurzaamheidslening, zoals PvdA en GroenLinks voorstelden, haalde het niet. Dit was een herhaling van zetten van december 2017 en maakte duidelijk hoe weinig dit college en de collegepartijen daadwerkelijk willen doen om klimaatdoelen te halen. 

De verslaggever van de Gelderlander vatte het in een artikel in de Liemerse editie van 13 december samen onder de kop: "Westervoort blijft tot 2050 koolstofdioxide produceren".