Peter Haima, Wenny en Hans Hogeweg en Harold Appelo met hun groene lintje.
Peter Haima, Wenny en Hans Hogeweg en Harold Appelo met hun groene lintje.

Groene lintjes voor Red Park Steenderens

De redders van Park Steenderens zijn gelauwerd met het groene lintje van GroenLinks. Wenny en Hans Hogeweg, Peter Haima en Harold Appelo kregen vandaag, 11 februari, uit handen van GroenLinks bestuurder en oud-wethouder Ciska Wobma het officiële groene lintje uitgereikt voor hun inzet om de natuur een stem te geven bij de herinrichting van Park Steenderens.

De vier initiatiefnemers van actie Red Park Steenderens hebben niet alleen actie gevoerd en ruim 900 handtekeningen opgehaald, maar hebben vervolgens ook constructief hun inbreng geleverd om op detailniveau het oorspronkelijke plan zodanig te laten aanpassen dat een kaalslag is voorkomen.
Met een uitgewerkt plan dat de waarde van de aanwezige ecologie op de voorgrond zette, hebben ze het overleg gevoerd met de gemeente, steeds gericht op een voor ieder aanvaardbare uitkomst. Dit uiteindelijk plan, gedetailleerd tot op boomniveau, is inderdaad gemaakt en wordt op dit moment uitgevoerd.
Het viertal bleek alle talenten in huis te hebben om zowel actie en diplomatiek overleg te voeren, als om ecologisch inhoudelijke inbreng te leveren en dat juridisch gedetailleerd vast te leggen.

Deze tomeloze en voortdurende inzet om de natuur een stem te geven, constructief gericht op een mooi plan, krijgt vanuit GroenLinks de waardering via de toekenning van het groene lintje.

GroenLinks Westervoort neemt zich voor om hiermee een traditie te starten en wil het groene lintje jaarlijks uitreiken, net als in vele andere gemeenten al gebeurt. Voor de volgende uitreiking komt eind dit jaar een oproep om mensen te nomineren.