Bomen als kapitaal

Met de vaststelling van de groene kaart en de bomenverordening zijn de belangrijke bomen van Westervoort als kapitaal aangemerkt. Op de groene kaart staan 5906 bomen van de gemeente en 16 waardevolle en monumentale bomen van particulieren. Deze bomen mogen niet gekapt worden, behalve in uitzonderlijke situaties. De bomenverordening geeft dat netjes aan.
​GroenLinks heeft toegezegd gekregen dat particulieren de mogelijkheid krijgen om belangrijke bomen aan te melden. Bovendien worden jaarlijks de mutaties op de groene kaart gerapporteerd.

Voordat op 14 december ook GroenLinks akkoord kon gaan met deze bomenverordening moesten er nog een hele reeks schoonheidsfoutjes en dubelzinningheden uit de verordening gehaald worden. Het was eigenlijk bizar dat er nog zoveel mis was met de versie van de verordening die bij de commissie ter tafel lag. Alle fracties schrokken van de lijst die GroenLinks presenteerde. Belangrijker echter was dat de mogelijkheid tot correctie van de Groene Kaart ontbrak. Op aandringen van GroenLinks zegde de wethouder toe dat op de website een mogelijkheid zou komen om een particuliere boom aan te melden voor de Groene Kaart. Dat moet dan wel een oude en dikke boom zijn, of een boom die een speciale betekenis heeft. Vrijwel alle gemeentebomen staan in ieder geval op de kaart, zie bijlage.
​Het is dus niet zomaar mogelijk dat de gemeente zomaar de eigen bomen kapt. daarvoor moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Daarmee vervalt de kapvergunning. Voor particuliere wordt het simpeler, maar voor de belangrijke bomen binnen de bebouwde kom wordt het moeilijker om een boom te kappen. Herplant is dan altijd nodig. Een bomenfonds zorgt ervoor dat de bomen op de Groene Kaart goed onderhouden kunnen worden, ook de particuliere bomen.
Bomen buiten de bebouwde kom vallen onder de boswet, waarvoor aangepaste kapregels gelden.
GroenLinks is bij met deze bomenverordening want dat geeft bomen waarde inclusief een onderhoudsfonds. Overbodige kapregels voor dunne paticuliere bomen zijn afgeschaft.